Over Olympia

Op 7 oktober 2010 is de oprichting van ‘Olympia’ officieel geworden na een fusie van drie Beverwijkse turnverenigingen, te weten:

  • B.G.V. Turnlust,  opgericht in 1911;
  • C.G.V. Hercules, opgericht in 1927;
  • B.T.C., opgericht in 1999.

De naam ‘Olympia’ is voortgekomen middels een democratische verkiezing en komt in de geschiedenis van het turnen meerdere malen voor. De oudste turnvereniging in Nederland, OLYMPIA uit Amsterdam, werd op 3 maart 1863 opgericht. De oprichters waren een aantal onderwijzers van Amsterdamse scholen die van mening waren dat het gymnastiekonderwijs op school te weinig was voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling.

Olympia: een naam met historie en voor ”Olympia Beverwijk” een naam met toekomst!

Als Olympia willen wij graag een zo groot en compleet mogelijk sportaanbod bieden voor jeugd en senioren. Het complete sportaanbod bestaat uit recreatief turnen en wedstrijdturnen, volleybal en aerobics

Ons totale ledental bestaat momenteel uit 140 junior- en seniorleden.