Contributie

Het seizoen 2020/2021 loopt van 17 augustus 2020 tot en met 10 juli 2021. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier verleent u toestemming voor deze automatische incasso. De contributie is verdeeld in 3 termijnen:

  • september t/m december
  • januari t/m maart
  • april t/m juni

Contributie seizoen 2020 / 2021

LessoortContributie per seizoen
Wedstrijdturnen 5 uur p/w€ 407,50
Turnen recreatie tot 15 jaar€ 90,-
Turnen recreatie vanaf 15 jaar€ 100,-
Volleybal€ 96,-
Aerobics€ 104,-
De contributie wordt in drie termijnen geïnd. Januari, april en september.

Bijkomende kosten

Kostenpost Frequentie Bedrag
Inschrijfgeld nieuwe leden Eenmalig € 10,-
Bondscontributie t/m 15 jaar* Per jaar € 22,60
Bondscontributie vanaf 16 jaar* Per jaar € 27,80
Turnpakje/trainingspak wedstrijdturnen Per jaar € 18,-
Bijkomende kosten worden in januari geïnd, met uitzondering van het inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld wordt in de eerste contributie inning meegenomen.
*Onder voorbehoud van verhoging door de KNGU.